هزینه معیشت ماهیانه کارگران ٣میلیون و ۷۶۰ هزار تومان برآورد شد

حداقل هزینه معیشت کارگران با توافق شرکای اجتماعی در نشست عصر امروز کارگروه مزد شورای عالی کار، ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شد.

نشست کارگروه مزد شورای عالی کار عصر امروز (چهارشنبه۲۴ بهمن) با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد و پس از بررسی آخرین قیمت های اقلام سبد معیشت خانوار، به استناد گزارش مراجع رسمی آماری، در نهایت با توافق شرکای اجتماعی هزینه ماهیانه معیشت یک خانوار کارگری با میانگین جمعیت ۳.۳ نفر۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ٢٠٠ تومان تعیین شد.

هزینه معیشت خانوار برای سنجش فاصله درآمد تا هزینه، به عنوان مبنای تعیین دستمزد سال ۹۸ در مذاکرات مزدی مورد توجه قرار می گیرد.

بر این اساس به گفت علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار این عدد، رقم میزان دستمزد نبوده بلکه به عنوان ورودی مذاکرات مزدی به استناد بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار مدنظر قرار می گیرد..

به گفته خدایی، هزینه خانوار در طی یک سال گذشته بالغ بر یک میلیون و ۸۰ هزار تومان در ماه افزایش داشته است.

حداقل هزینه معیشت خانوار در سال گذشته حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده بود.

دستمزد ٩٨ کارگران در دستور کار جلسات شورای عالی کار قرار گرفته است و پس از مذاکرات نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تا پایان اسفند میزان افزایش دستمزد سال آینده نهایی می شود.