هزینه معیشت ماهیانه کارگران ٣میلیون و ۷۶۰ هزار تومان برآورد شد

حداقل هزینه معیشت کارگران با توافق شرکای اجتماعی در نشست عصر امروز کارگروه مزد شورای عالی کار، ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شد. نشست کارگروه مزد شورای عالی

» ادامه مطلب