مردم ما هنوز نخواسته‌اند که آموزش و پرورش تغییر کند/ سیستم آموزش رسمی کشور نفوذناپذیر نیست

چهره شناخته‌شده تدریس فن بیان و مشاور اقتصادی گفت: مردم ما هنوز نخواسته‌اند که آموزش و پرورش تغییر کند و اگر مردم بخواهند اوضاع متفاوت خواهد شد. هفته گذشته فرصتی

» ادامه مطلب