یک پایگاه تحلیلی خبری در شهرستان سمنان است که در صددِ حفظ و بازتاب فرهنگ غنی شهر و استان سمنان است، تحولات و مسائل شهر و استان سمنان، ایران اسلامی و جهان، ترتیب اولویت ما در پردازش است، ما رسانه را یکی از ابزارهای مهم گسترش فرهنگ و ادب این مرز و بوم قلمداد می‌کنیم؛
مرز فعالیتهای ما را منافع ملی و اصول انقلاب اسلامی ایران تعیین می کند تا در فعالیت هایمان از منافع ملی، مصالح مردم و باورهای اعتقادی جامعه دفاع کنیم زیرا در باور ما مردم ولی نعمت و محور و مسؤلان نظام نیز خدمتگزاران این مردم هستند و هر یک ضمن برخورداری از حقوقی که رعایتش واجب است، مسئولیت‌هایی برعهده دارند.
نقد منصفانه و اصولی را عنصر زاینده یک جامعه پویا می‌دانیم و پیشرفت، سربلندی و سعادت کشور را در گرو وحدت و یکپارچگی ملی، دادگری و خرد ورزی می‌دانیم و امیدواریم بتوانیم در راه گسترش خوبی‌ها اثربخش باشیم.

دکمه بازگشت به بالا