معاون وزیر علوم خبر دادهزینه‌های دانشجویی افزایش یافت/ استقبال از تغذیه دانشجویی

معاون اداری مالی وزارت علوم با اشاره به افزایش هزینه های دانشجویی در سال جاری گفت: باید در طول سال جاری برای افزایش این هزینه‌ها برنامه‌ریزی شود.

 

محمدتقی نظرپور با اشاره به راهکار وزارت علوم برای افزایش هزینه‌های دانشجویی گفت: ما امسال غیر از آن اعتباری که دولت برای مجموعه دانشگاهی قرار داده، اعتبار خاصی را نداریم.

وی ادامه داد: ولی توانسته‌ایم در سال گذشته اعتباری از هدفمندی یارانه‌ها دریافت کرده و به دانشگاه‌ها ارائه دهیم که این اعتبار به تغذیه دانشجویی کمک کرده است همه می‌دانیم با توجه به شرایطی که پیش آمده دانشجویان ما از غذای سلف‌ها استقبال بیشتری می‌کنند.

معاون اداری مالی وزارت علوم افزود: به همین دلیل هزینه دانشگاه‌ها در این بخش اضافه می‌شود و باید در طول سال برای آن پیش بینی لازم را داشت تا مشکل دانشگاه‌ها را حل کنیم

وی ادامه داد: یک بحث دیگر نیز این است که هزینه دانشگاه‌ها افزایش یافته است به عنوان مثال هزینه غذای تمام شده در ابتدای سال گذشته اگر بین ۵ تا ۶ هزار تومان بود اکنون بالای ۱۰ هزار تومان است که باید یک مسیر برای این موضوع پیدا کنیم.

وی ادامه داد: شاید از مسیر هدفمندی یارانه‌ها اقدام کنیم و بخشی از یارانه‌هایی که در این حوزه است را به سمت دانشگاه‌ها سوق دهیم و از این رقم اعتباری هم استفاده کنیم.