سخنگوی ائتلاف دولت قانون خبر داد؛جمع آوری امضا در پارلمان عراق علیه حضور نظامیان آمریکایی

سخنگوی ائتلاف دولت قانون از جمع آوری امضا در پارلمان عراق علیه حضور نظامیان آمریکایی در این کشور خبر داد.

 

«بهاءالدین النوری» سخنگوی ائتلاف دولت قانون در عراق تاکید کرد: امضاهایی در پارلمان عراق علیه حضور نظامیان آمریکایی در این کشور جمع آوری شده است و این موضوع در جلسه آتی پارلمان مطرح میشود.

وی درادامه افزود: سخنان مسئولان آمریکایی علیه حشد شعبی مردود است.

النوری تاکید کرد: حشد شعبی برآمده از بطن جامعه است.

سخنگوی ائتلاف دولت قانون تصریح کرد: نیروهای حشد شعبی بخشی از نیروهای امنیتی عراق به شمار می روند و به همین دلیل سخنان مسئولان آمریکایی علیه این نیروها مردود است.