با موافقت نمایندگان؛آسیب‌دیدگان حوادث و بحران‌ها «فداکار خدمت» شناخته می‌شوند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند که آسیب‌دیدگان حوادث و بحران‌ها، فداکار خدمت شناخته شوند.

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با ۱۸۸ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر ماده ۲۰ لایحه مدیریت بحران را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

بر اساس این مصوبه، کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون (دستگاه‌های دولتی) و اشخاصی که داوطلبانه یا به درخواست سازمان مدیریت بحران کشور و پاسخ به حوادث بحران‌ها تحت مدیریت این سازمان به هر نحو همکاری می‌کنند در صورت آسیب یا فوت ناشی از انجام وظایف محوله به عنوان فداکار خدمت شناخته می‌شوند.

هزینه‌های پزشکی و غرامت صدمه جسمی، نقص عضو، فوت و مستمری خود یا خانواده ایشان به شرح ذیل پرداخت می‌شود:

در مورد مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری طبق احکام این قانون اقدام می‌شود.

در مورد آن دسته از کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند مطابق قوانین و مقررات دستگاه متبوعشان اقدام می‌شود به نحوی که در پرداخت مستمری به گونه‌ای اقدام شود که میزان آن بعد از همسان‌سازی با قانون مدیریت خدمات کشوری از مبلغ پرداختی به مشمولین قانون مذکور کمتر نباشد. سازمان موظف است مابه التفاوت آن را از محل اعتبارات موضوع ماده ۱۶ این قانون پرداخت کند.

در مورد اشخاصی که تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار دارند طبق مقررات این بیمه اقدام می‌شود.

در مورد سایر اشخاص سازمان مکلف است از محل اعتبارات موضوع ماده ۱۶ این قانون معادل بیمه حوادث فراگیر غرامت پرداخت کند و در پرداخت مستمری به گونه‌ای عمل کند که میزان آن بعد از همسان‌سازی با قانون مدیریت خدمات کشوری از مبلغ پرداختی به مشمولین قانون مذکور کمتر نباشد.

همچنین طبق تبصره ۱ این ماده سازمان مدیریت بحران مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و بیمه مرکزی ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون آئین نامه اجرایی این ماده را تهیه کند و برای تصویب به هیئت وزیران ارسال کند.

بر اساس تبصره ۲ این ماده نیز ساز و کار لازم در خصوص نحوه تکریم و خاکسپاری جان‌باختگان موضوع این ماده توسط سازمان مدیریت بحران کشور با همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور پیش بینی می‌شود.